SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 7, Nr. 1 (21), 2014
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Cercetari fitochimice asupra pericarpului speciei Coffea arabica L.

, , and

Rezumat

Scopul lucrării a fost identificarea și dozarea acidului clorogenic din pericarpul imatur a specei Coffea arabica L. Pentru dozarea calitativă și cantitativă a acestui acid polifenolcarboxilic din extractele vegetale s-a folosit metoda cromatografiei de lichide de înaltă performanță, cuplată cu spectrometria de masă.

Concentrația de acid clorogenic dozat în extractul etanolic nehidrolizat a fost 297,82 μg/ml. Datorită concentrației semnificative de acid identificat în pericarpul imatur a plantei, s-ar putea ca în viitor și acest produs vegetal să fie utilizat cu succes de către industria farmaceutică alături de semințele imature ale plantei.

Cuvinte cheie: Coffea arabica, pericarp imatur, acid clorogenic, HPLC/MS

Full text | PDF

Leave a Reply