SELECT ISSUE

Romanian Journal of Pharmaceutical Practice - Practica Farmaceutica, Vol. XIII, No. 2 (51), 2020
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOAJ
Ebsco Host - Medline
DOI - Crossref

HIGHLIGHTS

Plagiatul – in actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutata in ultima vreme. Aparitia unor programe performante de cautare si identificare a similitudinilor intre texte [...]

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJPhP și Colegiul Farmaciștilor oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

AIMS AND SCOPE

ROMANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL PRACTICE  |  PRACTICA FARMACEUTICĂ

Afiliere | Affiliation:
Colegiul Farmaciştilor din România (CFR) | College of Romanian Pharmaceutists

Partners | Parteneri:
Asociaţia Medicală Română, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

Denumire pentru indexare | Indexing name: Ro J Pharm Pract.
Publisher: Editura Medicală Amaltea – România | Amaltea Medical Publishing House – Romania

ISSN: 2066-5563
eISSN: 2069-6671
ISSN-L: 2066-5563
Frecvența de apariție | Publication Frequency: 4 numere pe an, plus suplimente / 4 issues per year, plus supplements

Creditare Colegiul Farmaciştilor din România (CFR) | Accreditation of College of Romanian Pharmaceutists: 10 credite EFC*/abonament | 10 CPE* credits/subscription.
Suplimentar, se acordă 20 credite EFC prin completarea chestionarului referitor la conţinutul editorial al revistei | In addition, 20 CPE credits are granted by completing the questionnaire regarding the editorial content of the magazine.
* EFC (educaţie farmaceutică continuă)  | CPE (continuing pharmaceutical education)

REVISTA PRACTICA FARMACEUTICĂ (ROMANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL PRACTICE) se adresează, prin tematica abordată, profesioniştilor din domeniul farmaciei, precum şi celor din domeniul medical, cu care se doreşte consolidarea unei comunicări interdisciplinare. Printre temele abordate în cadrul revistei se numără studiile şi cercetările în domeniul farmaciei, comunicate de presă şi materiale informative despre legislaţia în vigoare şi ultimele acte normative în domeniul produselor farmaceutice şi al prescripţiei acestora, articole despre nutriţie şi lifestyle, evenimente din domeniul medicinei şi al farmaciei, repere din istoria medicinei şi farmaciei mondiale, precum şi interviuri cu persoane publice care activează în industria farmaceutică sau care pot reprezenta modele de profesionalism.

Prin activitatea sa, REVISTA PRACTICA FARMACEUTICĂ (ROMANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL PRACTICE) contribuie decisiv la promovarea activității famaceutice şi medicale, contribuind, de asemenea, la educația farmaceutică şi medicală continuă și asigurând creșterea competenței specialiștilor, îmbunătățind, implicit, actul farmaceutic şi medical și aliniindu-se la standardele cele mai înalte la nivel internaţional.

ROMANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL PRACTICE (REVISTA PRACTICA FARMACEUTICĂ) addresses, through the topics, to the professionals in the field of pharmacy, as well as those in the medical field, with which it is desired to consolidate an interdisciplinary communication. The topics covered in the journal include studies and research in the field of pharmacy, press releases and informative materials on the legislation in force and the latest normative acts in the field of pharmaceutical products and their prescription, articles on nutrition and lifestyle, events in the field of medicine and pharmacy, milestones in the world history of medicine and pharmacy, as well as interviews with public persons working in the pharmaceutical industry or who may represent models of professionalism.

Through its activity, ROMANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL PRACTICE (REVISTA PRACTICA FARMACEUTICĂ) makes a decisive contribution to the promotion of the pharmaceutical and medical activity, also contributing to the continuous pharmaceutical and medical education and ensuring the increase of the competence of the specialists, improving the pharmaceutical and medical practice, at the highest international standards.

 

Conferinta Nationala de Farmacie 2019

SEARCH

STANDARDS

Submit article

Submit your article to the journal by using the form here:

Submit

Subscriptions

To receive the Romanian Journal of Pharmaceutical Practice click here:

SUBSCRIBE
Publicare
Abonare

Partners

Partners logo