SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 8, Nr. 2 (26), 2015
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Toxicomania – o problema cu implicatii interdisciplinare

, , , , and

REZUMAT

Drogurile au fost şi sunt mereu în atenţia personalului de specialitate din domeniul medical. Toxicomania este „starea de intoxicaţie periodică sau cronică determinată de consumarea repetată a unui drog (natural sau sintetic). Aceasta se caracterizează prin: dorinţa sau necesitatea de a continua consumul de drog şi de procurare a acestuia indiferent de mijloace; tendinţa măririi dozelor; dependenţa de ordin psihic și, uneori, dependenţa fizică faţă de efectele drogului, însoţită de apariţia sindromului de abstinenţă; efectele nocive asupra individului şi asupra societăţii“. Cauzele toxicomaniei sunt impuse de dinamica grupurilor sociale, de opoziţia ideilor dintre generaţii, de refugiul în plăceri necontrolabile. Persoana dependentă de droguri are nevoie de o susţinere adecvată, constantă, dinamică prin intervenţie farmacologică (ex. terapia de substituţie în cazul dependenţilor de heroină) și de consiliere psihologică, respectiv tratament psihiatric, care să o ajute în procesul de renunţare la adicţie.

Cuvinte cheie: toxicomanie, abuz, substanţe psihoactive

Full text | PDF

Leave a Reply