SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 7, Nr. 1 (21), 2014
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Studii privind dezvoltarea de noi derivati de chitosan cu potential antioxidant îmbunatatit

Rezumat

Obiective. Chitosanul este un polizaharid natural obținut prin dezacetilarea chitinei. De-a lungul timpului acesta a devenit un material cu interesante aplicații medicale, datorită biocompatibilității, biodegradabilității și toxicității scăzute. La ora actuală chitosanul și derivații săi își găsesc aplicații în ingineria tisulară, în tehnologia farmaceutică, ca agent antimicrobian, antitumoral și hipocolesterolemiant, cercetări recente atribuindu-i și efecte antioxidante. În ciuda importantelor proprietăți biologice, chitosanul prezintă dezavantajul solubilității reduse în apă, ceea ce îi limitează utilizarea terapeutică. În scopul creșterii hidrofiliei au fost sintetizați și evaluați biologic noi derivați de chitosan.

Material și metode. Prin modularea structurală la nivelul grupărilor amino-primare din unitățile de glucozamină au fost obținuți noi derivați de chitosan-sulfonamidă.

Rezultate. Compușii obținuți au fost caracterizați din punct devedere spectral, evaluându-se, totodată, potențialul lor antioxidant.

Concluzii. Rezultatele obținute susțin faptul că, prin modularea structurală a chitosanului, s-a reușit intensificarea proprietăților antioxidante.

Cuvinte cheie: chitosan, sulfoamide, potențial antioxidant

Full text | PDF

Leave a Reply