SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 8, Nr. 2 (26), 2015
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Rifaximina-α, un antibiotic cu efect eubiotic

MICROBIOTA͵ O PREZENŢĂ ACTUALĂ LA AL XXXV-LEA CONGRES NAŢIONAL DE GASTROENTEROLOGIE, HEPATOLOGIE ŞI ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ, IAŞI, 11-13 IUNIE 2015

Organizată în inima Moldovei, ediţia din acest an a reuşit să aducă în prim plan preocuparea pentru pacient, astfel încât temele dezbătute în cele cinci săli în care s-au ţinut lucrări în paralel au fost extrem de interesante şi de constructive, cuprinzând cele mai recente informaţii ştiintifice din domeniul gastroenterologiei şi hepatologiei.

Full text | PDF

Leave a Reply