SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 7, Nr. 2 (22), 2014
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Programarea ADN-ului

Învăţătorii esoterici şi spirituali au ştiut, din vremuri îndepărtate, că trupul nostru poate fi programat prin limbaj, cuvinte şi gând. În prezent, acest lucru a fost demonstrat şi explicat. ADN-ul uman este un Internet biologic şi, în multe aspecte, superior celui artificial. Cea mai recentă cercetare știinţifică din Rusia explică direct sau indirect fenomene precum clarvederea, intuiţia, actele de vindecare spontană sau de la distanţă, autovindecarea, tehnicile de afirmaţie, lumina/aura neobișnuită din jurul oamenilor (precum maeștrii spirituali), influenţa minţii asupra tiparelor de vreme și multe altele.

Full text | PDF

Leave a Reply