SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 7, Nr. 3 (23), 2014
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Prepararea si caracterizarea unor vezicule multilamelare mari încarcate cu brimonidina tartrat

, , , , and

REZUMAT

Brimonidina tartrat (BT) este un agonist selectiv al receptorilor α2 adrenergici administrat topic pentru ameliorarea simptomatologiei neurovasculare din acneea rozacee.

Obiectivul acestui studiu a constat în includerea BT în lipozomi de tipul veziculelor multilamelare lipidice.
În etapa a doua a studiului veziculele multilamelare mari au fost încorporate în două tipuri de gel pe bază de carbopol și hidroxipropilceluloză în vederea preparării unor geluri lipozomale pentru aplicare topică.

Materiale și metode. BT a fost încorporată în veziculele multilamelare mari prin metoda hidratării filmului lipidic. Au fost preparate trei formulări ale acestor vezicule, notate F1, F2, F3, folosind ca fază lipidică trei sorturi de lipide cu un conținut diferit de fosfatidilcolină: 70, 80 și respectiv 96%. Veziculele au fost caracterizate sub aspectul următorilor parametri: capacitate de încărcare, dimensiune, indice de polidispersie și cedare in vitro. Ulterior cele trei formulări de vezicule multilamelare mari au fost încorporate în două baze tip gel și am evaluat eliberarea in vitro a BT din gelurile lipozomale prin metoda testului de dizolvare in vitro cu celula Franz.

Rezultatele obținute evidențiază o capacitate de încărcare cu BT a veziculelor multilamelare mari cuprinsă în intervalul 22,85-27,78%. Dimensiunea medie a veziculelor a fost de 902,66 nm iar indicele de polidispersie a avut valori cuprinse între -2,07/+0,41. Testul de cedare in vitro a BT din gelurile lipozomale a evidențiat faptul că veziculele multilamelare corespunzătoare formulelor F1 și F2 nu prezintă diferențe semnificative în profi lul de eliberare a BT. Formula F3, preparată cu fază lipidică cu 96% fosfatidilcolină a prezentat o eliberare foarte lentă a BT din gelul de carbopol, de doar 19,04% timp de 12 ore.

Concluzii. Capacitatea de încărcare a BT în veziculele multilamelare mari este direct proporțională cu concentrația de fosfatidilcolină din faza lipidică. Concentrația de fosfatidilcolină influențează direct și indicele de polidispersie a veziculelor. Cele trei formulări de vezicule preparate sunt compatibile cu gelurile selectate și, conform rezultatelor obținute la efectuarea studiilor preliminare de eliberare in vitro, acestea ar putea fi folosite ca sisteme de administrare topică a BT.

Cuvinte cheie: brimonidină, vezicule multilamelare mari, gel lipozomal

Full text | PDF

Leave a Reply