SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 7, Nr. 1 (21), 2014
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Existenta si contextul stimei de sine. Ce facem când constatam ca aceasta are un nivel scazut?

În psihologie, stima de sine este un concept foarte cunoscut și utilizat, fiind considerat un element cu potenţial de evaluare ce include aspecte cognitive, comportamentale și afective (Blascovich & Tomaka, 1991). Așadar, stima de sine reprezintă o atitudine despre self (sine) și se relaţionează cu o serie de convingeri ale subiectului uman ce fac trimiteri la existenţa și potenţarea abilităţilor personale, la posibilitatea de a stabili relaţii, precum și la obţinerea unor rezultate viitoare în interacţiunile pe care individul dorește să le întreprindă.

Full text | PDF

Leave a Reply