SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 7, Nr. 3 (23), 2014
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Evolutia formelor farmaceutice în Farmacopeiele Române de la editia I la editia a X-a

, and

REZUMAT

Obiective. Lucrarea cuprinde evoluția culegerilor de rețete, ce aveau să fie numite Farmacopei abia în anul 1560, fiindu-i dată nomenclatura de pharmacopoeia, de către Ricettario Fiorentino. În acest scop am luat fiecare ediție din cele unsprezece ediții ale Farmacopeii Române, și am realizat o prezentare a fiecăreia atât contextul în care a apărut cât și unele date interesante legate de acestea. De asemenea, am făcut o analiză a evoluției curentei ediții față de ediția anterioară din varii aspecte: substanțe medicamentoase nou introduse ori retrase, monografii ale formelor farmaceutice nou introduse ori scoase, unități de măsură folosite, nomenclatură.

Rezultate. Studiul legat de monografiile formelor farmaceutice aparținând fiecărei ediții cuprinde o scurtă interpretare, cât și o statistică legată de monografiile generale ale formelor farmaceutice, pentru a vedea formele utilizate de la prima ediție până la curenta ediție, monografii care au fost introduse undeva pe parcurs, sau monografii ce au avut apariții solitare. Unele dintre aceste monografii generale, ce au apărut prima dată în ediția a 3-a, au supraviețuit până în ediția a 10-a, lucru ce atestă autenticitatea acestora.

Concluzii. Farmacopeile trec printr-o transfomare a funcției lor. Calitatea medicamentelor, de-a lungul secolelor, a fost asigurată de tehnicile standard, cuprinse în farmacopei.

Cuvinte cheie: forme farmaceutice, Farmacopeiele Române, culegeri de rețete

Full text | PDF

Leave a Reply