SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 8, Nr. 2 (26), 2015
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Eficacitatea azitromicinei în tratarea conjunctivitelor la pacienti cu vârste diferite: studiul Torkildsen si studiul Cochereau

Azyter, un colir oftalmic pe bază de azitromicină, reprezintă alegerea de elecţie în tratarea conjunctivitelor la tineri, adulţi și persoane vârstnice. Posologia de doar 3 zile este posibilă prin faptul că azitromicina este o moleculă puternic lipofilă ce asigură penetrare și distribuţie tisulară foarte rapidă, are un timp de înjumătăţire lung, de aproximativ 50 de ore, determinând o impregnare tisulară la concentraţii active timp îndelungat. Azitromicina se acumulează la nivelul fagocitelor (macrofage, leucocite) și este eliberată la locul infecţiei în procesul de fagocitoză. Putem spune că ţesuturile devin adevărate „rezervoare“ de azitromicină.

Full text | PDF

Leave a Reply