SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 9, Nr. 1 (30), 2016
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Diabetul zaharat: epoca moderna dintr-o perspectiva istorica

REZUMAT
Diabetul zaharat este o boală cunoscută încă din Antichitate, datorită caracterului dulce al urinei pacienţilor. Epoca modernă a diabetului a debutat în 1815 prin descoperirea făcută de chimistul francez Eugène
Chevreul, care a constatat că substanţa dulce din urina pacienţilor diabetici este identică cu zahărul din struguri. Din acest moment studiul diabetului a trecut prin mai multe etape: dezvoltarea metodelor de
determinare a glicemiei şi a semnifi caţiei sale fi ziologice (A. Bouchardat, Claude Bernard); descoperirea organului implicat în diabet (E. Lancereaux, P. Langerhans, von Mering şi Minkowsky, E. Laguèsse);
demonstrarea indirectă a prezenţei unui hormon antidiabetic pancreatic, posibil produs în „insulele Langerhans“ (E. Hédon, E. Gley, G.L. Zuelzer); descoperirea hormonului antidiabetic şi caracterizarea
tuturor acţiunilor sale metabolice (N.C. Paulescu); purifi carea extractului pancreatic de către J.B. Collip şi utilizarea lui în tratamentul diabetului de către J. MacLeod, F.G. Banting şi C.H. Best; Premiul Nobel
pentru descoperirea făcută de Paulescu şi purifi carea extractului pancreatic făcută de Collip a fost atribuit în 1923 lui Banting şi MacLeod.

Cuvinte cheie: diabet zaharat, hormon antidiabetic pancreatic, N.C. Paulescu, insulină

Full text | PDF

Leave a Reply