SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 9, Nr. 1 (30), 2016
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Diabetul zaharat: epoca moderna dintr-o perspectiva istorica

REZUMAT
Diabetul zaharat este o boală cunoscută încă din Antichitate, datorită caracterului dulce al urinei pacienţilor. Epoca modernă a diabetului a debutat în 1815 prin descoperirea făcută de chimistul francez Eugène
Chevreul, care a constatat că substanţa dulce din urina pacienţilor diabetici este identică cu zahărul din struguri. Din acest moment studiul diabetului a trecut prin mai multe etape: dezvoltarea metodelor de
determinare a glicemiei şi a semnifi caţiei sale fi ziologice (A. Bouchardat, Claude Bernard); descoperirea organului implicat în diabet (E. Lancereaux, P. Langerhans, von Mering şi Minkowsky, E. Laguèsse);
demonstrarea indirectă a prezenţei unui hormon antidiabetic pancreatic, posibil produs în „insulele Langerhans“ (E. Hédon, E. Gley, G.L. Zuelzer); descoperirea hormonului antidiabetic şi caracterizarea
tuturor acţiunilor sale metabolice (N.C. Paulescu); purifi carea extractului pancreatic de către J.B. Collip şi utilizarea lui în tratamentul diabetului de către J. MacLeod, F.G. Banting şi C.H. Best; Premiul Nobel
pentru descoperirea făcută de Paulescu şi purifi carea extractului pancreatic făcută de Collip a fost atribuit în 1923 lui Banting şi MacLeod.

Cuvinte cheie: diabet zaharat, hormon antidiabetic pancreatic, N.C. Paulescu, insulină

Full text | PDF

Leave a Reply