SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 9, Nr. 1 (30), 2016
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Adolf Urbeanu (9.10.1855 – 30.06.1934) – o viata inchinata stiintelor chimico-farmaceutice

and

REZUMAT
Farmacist militar, dr. chimist, Adolf Urbeanu (Urbanschi) s-a născut la 9 octombrie 1855 în localitatea Hreaţca/Herţa – Dorohoi şi a absolvit la data de 31 ianuarie 1884 Şcoala Superioară de Farmacie din Bucureşti. În perioada 1884-1891, cât a fost farmacist militar, i s-a recunoscut deosebita capacitate profesională, fiind numit, în 1886, la conducerea Laboratorului de chimie din Spitalul militar central.
A fost cunoscut ca unul dintre reputaţii colaboratori ai revistelor vremii: Revista Farmaciei, Revista Sanitară Militară, Buletinul Medical etc.
În anul 1899, în paginile Revistei Farmaciei, este publicată o propunere de „monopolizare a farmaciilor“, pe care autorul anonim o crede în avantajul farmacistului, ce ar putea beneficia de salariu fix şi de siguranţa unei pensii.
Noi credem că autorul acestui demers (care a stârnit polemici agresive) poate fi identificat în persoana lui A. Urbeanu, deoarece în 1902, la Bucureşti, apare sub semnătura sa o broşură intitulată Monopolizarea
farmaciilor de către stat.
În lucrare prezentăm bibliografia studiilor sale ştiinţifice despre analiza medicamentelor, alimentelor, băuturilor, apelor minerale şi potabile etc., cât şi a lucrărilor de popularizare şi sfaturilor igienico-sanitare
de prevenire a unor boli sociale (ex. pelagra), cauzate de o alimentaţie carenţială în viaţa ţăranului şi a militarului român. De interes farmaco-istoric şi medical sunt şi Amintirile, cu valoare certă de sursă
bibliografică.

Cuvinte cheie: Adolf Urbeanu, farmacist militar, doctor chimist, pelagră

Full text | PDF

Leave a Reply