SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 9, Nr. 1 (30), 2016
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

Adolf Urbeanu (9.10.1855 – 30.06.1934) – o viata inchinata stiintelor chimico-farmaceutice

and

REZUMAT
Farmacist militar, dr. chimist, Adolf Urbeanu (Urbanschi) s-a născut la 9 octombrie 1855 în localitatea Hreaţca/Herţa – Dorohoi şi a absolvit la data de 31 ianuarie 1884 Şcoala Superioară de Farmacie din Bucureşti. În perioada 1884-1891, cât a fost farmacist militar, i s-a recunoscut deosebita capacitate profesională, fiind numit, în 1886, la conducerea Laboratorului de chimie din Spitalul militar central.
A fost cunoscut ca unul dintre reputaţii colaboratori ai revistelor vremii: Revista Farmaciei, Revista Sanitară Militară, Buletinul Medical etc.
În anul 1899, în paginile Revistei Farmaciei, este publicată o propunere de „monopolizare a farmaciilor“, pe care autorul anonim o crede în avantajul farmacistului, ce ar putea beneficia de salariu fix şi de siguranţa unei pensii.
Noi credem că autorul acestui demers (care a stârnit polemici agresive) poate fi identificat în persoana lui A. Urbeanu, deoarece în 1902, la Bucureşti, apare sub semnătura sa o broşură intitulată Monopolizarea
farmaciilor de către stat.
În lucrare prezentăm bibliografia studiilor sale ştiinţifice despre analiza medicamentelor, alimentelor, băuturilor, apelor minerale şi potabile etc., cât şi a lucrărilor de popularizare şi sfaturilor igienico-sanitare
de prevenire a unor boli sociale (ex. pelagra), cauzate de o alimentaţie carenţială în viaţa ţăranului şi a militarului român. De interes farmaco-istoric şi medical sunt şi Amintirile, cu valoare certă de sursă
bibliografică.

Cuvinte cheie: Adolf Urbeanu, farmacist militar, doctor chimist, pelagră

Full text | PDF

Leave a Reply