SELECT ISSUE

Revista Practica Farmaceutica, Vol. 7, Nr. 4 (24), 2014
ISSN 2066-5563  |  e-ISSN 2069-6671
ISSN-L 2066-5563
DOI: 10.37897/RJPhP

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJPhP has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE - Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

105 ani de la nasterea Prof. Dr. Doc. Farm. Petre Ionescu-Stoian (1909-1985), fondatorul si organizatorul Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice (ICSMCF) – Bucuresti (1956-1976)

and

REZUMAT

Anul acesta s-au împlinit 105 de ani de la naşterea celui care a fost Profesor Dr. Doc. Farm. Petre Ionescu-Stoian, una dintre cele mai memorabile figuri ale vieţii ştiinţifice şi profesionale farmaceutice româneşti.

Ne vom referi la principala sa realizare, adevăratul său copil sufletesc care a fost ctitorirea, organizarea şi conducerea exemplară a Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice (ICSMCF), prima instituţie de acest gen din ţara noastră.

În 1956 se impunea cu necesitate crearea unei instituţii ştiinţifice de coordonare al cărei conducător să îmbine calităţile savantului cu ale organizatorului, pe cele ale cercetătorului pasionat cu ale îndrumătorului muncii în echipă. Personalitatea proteică a Prof. Petre Ionescu-Stoian a corespuns pe deplin acestor exigenţe.

Împreună cu colaboratorii săi a organizat un Institut exemplar pe care l-a condus timp de 20 de ani (1956-1976), introducând cele mai moderne metode pentru a asigura calitatea medicamentului autohton şi controlul celui din import.

ICSMCF a fost remarcat de numeroase foruri internaţionale, cu care a avut o strânsă şi permanentă colaborare ştiinţifică în cele mai variate şi dificile probleme de cercetare: calitatea medicamentului, valorificarea plantelor medicinale, introducerea medicamentelor noi în terapeutică, elaborarea etaloanelor naţionale şi a substanţelor de referinţă, organizare farmaceutică ş.a.

În această perioadă, farmacişti din SUA, Vietnam şi unele ţări africane şi-au susţinut teza de doctorat în ICSMCF pe baza documentaţiei existente şi a îndrumărilor primite din partea profesorului, s-au realizat bogate schimburi de experienţă cu specialişti din mai multe ţări ale lumii (Anglia, Franţa, SUA, Iugoslavia, Cehoslovacia, R.F. Germania, Polonia, Japonia, Ungaria şi altele), iar personalităţi de vază ale vieţii ştiinţifice internaţionale din domeniul farmaciei care au vizitat institutul au adus alese aprecieri modului în care el a fost organizat şi condus de Prof. Dr. Petre Ionescu-Stoian.

Perioada 1956-1976 a fost, pentru cercetarea farmaceutică, una din cele mai fecunde şi profunde din existenţa ICSMCF. A reprezentat „epoca de aur“ a acestui organism, unic prin profilul, competenţa, responsabilităţile şi prestigiul său ştiinţific în ţară şi în străinătate.

Cuvinte cheie: Prof. Dr. Doc. Petre Ionescu-Stoian, Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetări Farmaceutice (ICSMCF), medicament

Full text | PDF

Leave a Reply